คำถามที่พบบ่อย

Q : สามารถเข้าเรียนได้เมื่อไหร่

A : คอร์สระยะยาวเปิดภาคเรียนปีละ 2 ครั้ง คือเดือน เมษายน กับเดือนตุลาคม ส่วนคอร์สระยะสั้นสามารถเข้าเรียน เมื่อไหร่ก็ได้ (ยกเว้นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของโรงเรียนกับช่วงวันหยุดยาวญี่ปุ่น)

Q : ควรยื่นคำร้องเมื่อไหร่

A : ท่านที่สนใจคอร์สระยะยาวที่เปิดภาคเรียนในเดือน เมษายน ควรยื่นเอกสารช่วงเดือน ตุลาคม และส่วนท่าน ที่มีความสนใจที่จะเรียนคอร์สระยะยาวที่เปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคมควรยื่นเอก สารก่อนต้นเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

Q : เอกสารที่สำคัญในการสมัครมีอะไรบ้าง

A : เอกสารสำคัญต่างๆสามารถดูได้จาก คลิ๊ก

Q : ถ้ายื่นเอกสารไปแล้วจะรู้เมื่อไหร่ว่าสามารถเข้าเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้(ขอใบสถา นภาพำนัก)

A : ท่านที่สมัครเรียนเดือนเมษายนจะทราบผลปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนท่านที่สมัครเรียนเดือนตุลาคมจะทราบผลปลายเดือนสิงหาคม

Q : ถ้าปีนี้อายุจะ 31 ปี แล้วจะสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่

A : ทางโรงเรียนไม่มีกำหนดอายุในการเข้าสมัครเรียนแต่การกรอกเอกสารนั้นจะต้อง เขียนเหตุผลว่าทำไมถึงอยากมาเรียนที่ญี่ปุ่นโดยละเอียด

Q : สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่

A : งานพาร์ทไทม์นั้นสามารถทำได้เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนคอร์สระยะยาวเท่านั้น โดยก่อนที่จะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ต้องทำเรื่องยื่นที่กองตรวจคนเข้าเมืองเ พื่อขอใบอนุญาตการทำพาร์ทไทม์(สามารถสอบถามได้กับทางโรงเรียน) เมื่อได้ใบอนุญาตมาแล้วท่านไม่สามารถทำงานได้เกิน สัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง และห้ามเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน

Q : จำเป็นต้องอยู่หอพักโรงเรียนหรือไม่

A : ไม่จำเป็นท่านสามารถหาที่อยู่ตามอพาร์ทเม้นท์เองได้ แต่อาจจะมีค่ามัดจำ เงินค่าค้ำประกัน เป็นต้น บางกรณีจำเป็นต้องมีคนสัญชาติญี่ปุ่นมาเป็นผู้ค้ำประกัน

***แนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นควรอยู่หอของโรงเรียน** *