การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

 

Japanese Language Contest ครั้งที่ 5

การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

 

* ~ กำหนดการ ~ *

เปิดรับสมัคร

 : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560

ปิดรับสมัคร

 : 26 กรกฎาคม 2560 ** ขอสงวนสิทธิ์ที่ 100 คน เท่านั้น**

วันที่จัดสอบการแข่งขัน

 : วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

สถานที่ที่จัดสอบ

 : โรงแรงปทุมวันปริ้นเซส (ข้างห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง)

 

    ห้อง Jamjuree Ballroom A

เวลา

 : 11.00 น เป็นต้นไป

ผู้ดำเนินการ

 : มูลนิธิ Kyoritsu International Foundation Scholarship

ตัวแทนผู้ดำเนินการในประเทศไทย

 : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study Center

ผู้สนับสนุน

 : กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น,

 

   สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย,

 

   สายการบิน All Nippon Airways สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย

 

*~ลักษณะของงาน ~*

งานจะแบ่ง ออกเป็น 2 ช่วง

รอบคัดเลือก : จะเป็นการสอบข้อเขียน(มีทั้งปรนัยและอัตนัย) กรรมการจะตรวจข้อสอบทันทีและแจ้งผลสอบเพื่อคัดเลือกคนเข้ารอบต่อไป

รอบชิงชนะเลิศ : เป็นการประกวด Speech Contest โดยจะให้ผู้ที่สอบผ่านรอบแรก ออกมาพูดได้คนละ 3 นาทีโดยทางคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ทางผู้ประกวดสามารถเลือกพูดได้ (ให้เวลาเตรียมตัว 15 นาที)

** หลังจากนั้นจะตัดสินผู้ชนะทั้งหมด 5 คนในวันเดียวกัน

 

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
**ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และในวันงานต้องนำ บัตรประชาชน มาแสดงตัวตน

 

*~ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 - วันที่จัดสอบการแข่งขัน ~*

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป -- ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมประกวด
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป -- เริ่มต้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันเบื้องต้น โดยการตอบปัญหาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เช่น ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรม และสังคม โดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบปรนัยและแบบอัตนัย (เลือกตอบและแบบเขียนคำตอบ) ทั้งหมด 30 ข้อ
หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป (จำนวน 15-20คน)
เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป -- การจัดกิจกรรมหลักเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะตัวจริง ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการประกาศหัวข้อในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาญี่ปุ่น
ซึ่งจะมีเวลาให้ผู้เข้าแข่งขันคิดสิ่งที่จะพูดทั้งหมด 15 นาที และขึ้นไปพูดใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น (เช่นตัวอย่างหัวข้อ "สิ่งที่ฉันอยากไปสัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นคือ...")
เวลา 17.00 น เป็นต้นไป -- พิธีมอบรางวัล"ความฝัน-สัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น" แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ (จำนวน5คน)

 

*~ของรางวัล ~*

รางวัลชนะเลิศ (5 รางวัล) สำหรับผู้ชนะทั้ง 5 คน

รางวัล "ทริปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น" 9 วัน 8 คืน (นอนบนเครื่องบิน 2 คืน)

ช่วงระยะเวลาเดินทาง ปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์

   เป็นการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมไปถึงการเยี่ยมชมสถานศึกษาชั้นนำของญี่ปุ่นด้วย

** ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รางวัลชมเชย (15 รางวัล) ของรางวัลปลอบใจจากประเทศญี่ปุ่น

 

เนื้อหาความเป็นมาของกิจกรรม

   ทางมูลนิธิ Kyoritsu International Foundation scholarship ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ มอบทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียนจากประเทศต่างๆในภาคพื้นทวีปเอเชีย โดยในการจัดกิจกรรมมอบทุนแต่ละครั้งนั้น นอกจากการมอบเงินทุนแล้ว อีกอย่างที่ให้ความสำคัญนั้นก็คือการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในเอเชียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

   ในส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันแนบแน่นนั้น เริ่มพัฒนามาเป็นลำดับ โดยการกระชับความสัมพันธ์ดังกล่าวเริ่มต้นในปี 1998 ที่ประเทศเกาหลี ต่อด้วยสาธรณรัฐประชาชนจีนในปี 2003 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ในปี2008ได้กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเวียดนาม ณ เมืองโฮจิมินห์ ปี2011ที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า และ ปี2013ที่เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา โดยการกระชับความสัมพันธ์นั้นจะอยู่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมชิงรางวัล เพื่อ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นและมีเป้าหมายที่จะไปเรียนต่อยังประเทศญี่ปุ่น ผ่านการจัดกิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนชาวญี่ปุ่นโดยผ่านกิจกรรม การแข่งขัน "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอเชีย" อย่างไรก็ดีสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการ กล่าวสุนทรพจน์นั้น จะได้เดินทางไปญี่ปุ่น และทัศนศึกษายังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ร่วมไปถึงสถาบัน ที่เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การแช่น้ำแร่(ออนเซ็น) รับทราบข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการมาเรียนต่อญี่ปุ่น รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นได้อีกด้วย และครั้งนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายขอบเขตความสัมพันธ์ในฐานะ มิตรสหายให้มีความกวางขวางออกไป ทางมูลนิธิได้จัดงาน "การแข่งขันทักษะความสามารถทางด้าน ภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ " ครั้งที่ 5 นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเหมือนกันกับปีที่ผ่านมาในการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใฝ่ฝันจะเรียนต่อญี่ปุ่น จะได้สัมผัสถึงประสบการณ์วิถี ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ยังจะรับการสนับสนุนผลักดันความฝันที่จะได้ เรียนต่อในมหาวิยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่าง ยิ่ง ที่จะให้หนุ่มสาวชาวไทยได้รู้จักกับประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น และเราก็อยากจะปลูกฝังรากฐานให้หนุ่มสาว เหล่านี้ให้เป็นสะพานวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ยาวนานสืบไป

 

เนื้อหาในการกิจกรรมโดยสังเขป 

   การจัดกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ซึ่งในกิจกรรมกรรมดังกล่าวจะมีการแข่งตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการแข่งขันเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนกิจกรรมหลักในการตัดสินคัดเลือกผู้ชนะเลิศนั้นจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ผู้ชนะการแข่งขันจะรับได้รางวัล "ท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ยังประเทศญี่ปุ่น" (9 วัน 8 คืน) ฟรีตลอดการเดินทาง

** ยกเว้น ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

รูปกิจกรรม ปี 2016