กิจกรรมการประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.
ณ โรงแรงปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 รอบคัดเลือก เริ่มตั้งแต่เวลา 12 : 10 น. 

มีผู้เข้าร่วมการประกวด 77 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 112 คน และมีผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชณะเลิศ 19 คน

ในรอบคัดเลือก จะเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นจำนวน 30 ข้อ ทั้งในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสังคม โดยคำถามจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด

ในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประกวดจำนวน 4 โรงเรียน

  1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. โรงเรียนดาราสมุทร
  3. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

รอบชิงชนะเลิศ ตั้งแต่เวลา 14:20 น.

การแข่งขันพูดสุทรพจน์

การถามตอบในการแข่งขันพูดสุทรพจน์

ในรอบชิงชนะเลิศ จะเป็นการพูดสุนทรพจน์ โดยเลือก 1 หัวข้อ จาก 3 หัวข้อ ซึ่งจะมีเวลาให้ผู้เข้าแข่งขันคิดสิ่งที่จะพูดทั้งหมด 5 นาที และขึ้นไปพูดโดยใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น และตอบคำถามจากคณะกรรมการ

พิธีมอบรางวัล ตั้งแต่เวลา 16 : 15 น.
หลังจากนั้น จึงทำการคัดเลือกผู้ชนะเลิศ 5 คนจากทั้งหมด 19 คน
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ความฝัน-สัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น" เป็นทริปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 9 วัน 8 คืน
(นอนบนเครื่องบิน 2 คืน)

ผู้ชนะเลิศทั้ง 5 คน

รายชื่อผู้ชนะเลิศทั้ง 5 คนด้านหลังจากซ้ายนายณัฐชนน บุญศฤงคารนนท์, นายสมพร สุวรรณการ,
นางสาวอลิษา มุสิกสินธร, นายปีย์รติ คมสัน, นายสุกฤษฎิ์ สังขกรมานิต

ด้านหน้าจากซ้าย รองผู้อำนวยการจัดการประกวด อริษา นิมมานเหมินท์, กรรมการ Nishibeหัวหน้ากรรมการ Otsuka, 
  หัวหน้ากรรมการ Kikukawa, เลขานุการเอก Terashima(สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย),
  ผู้อำนวยการสาขา Terai (ANA สาขากรุงเทพ)คุณนันทพร ชื่นกระโทก (JASSO)

 

ของรางวัล กำหนดการเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นวันที่ 22 – 29 มกราคม 2561 (นอนบนเครื่องบิน คืน)(กำหนดการ)
"ความฝัน-สัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น" ในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการเยี่ยมชมโรงเรียน ทริปย่อย 3 วัน 2 คืน และสัมผัสการเล่นสกี เป็นต้น

 

รายชื่อ โรงเรียน/สถานที่ทำงาน
นายสมพร สุวรรณการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสุกฤษฎิ์ สังขกรมานิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
นางสาวอลิษา มุสิกสินธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายณัฐชนน บุญศฤงคารนนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายปีย์รติ คมสัน โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (กรุงเทพฯ)

 

Sponsor KYORITSU INTERNATIONAL FOUNDATION
  J-Study Center
ผู้สนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการในประเทศญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
บริษัท นิปปอนแอร์เวย์สสาขากรุงเทพฯ
ให้การสนับสนุนโดย KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD.
ผู้จัดทำ Tiffany (14 กันยายน 2560)