รายงานการกิจกรรม HALLOWEEN PARTY 

ประมวลภาพกิจกรรม งานฮาโลวีน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา