การชำระค่าเล่าเรียน

การชำระค่าเล่าเรียน


-ฟรีค่าแรกเข้า เฉพาะนักเรียนที่ต้องขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ 20000 เยน

-เฉาพะคอร์ติวสอบเข้มการสอบพยาบาลระดับประเทศ ที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 200000 เยน นอกเหนือจากค่าเทอม ส่วนคอร์สติวเข้มอื่นๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบใดๆ


ค่าเทอม(ไม่รวมค่าหนังสือ)

ระยะเวลาการเปิดภาคเรียนค่าเล่าเรียนค่าบำรุง ค่าอุปกรณ์ การเรียนการสอน ค่าฝึกงาน/ค่าประกัน รวมค่าเล่าเรียนต่อปี
เดือนเมษายน (2ปี) ปีแรก¥480,000¥180,000¥690,000
ปีที่สอง¥480,000¥180,000¥690,000
เดือนตุลาคม(1.5ปี) ปีแรก¥480,000¥180,000¥690,000
ปีที่สอง¥240,000¥90,000¥345,000

โทรศัพท์ใช้จ่ายพื้นฐาน (0เยน)

ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา * ค่าหอพักที่ต้องจ่ายล่วงหน้าจำคำนวนตามวัน

ค่าแรกเข้า 53,000 เยน + ค่าปรับปรุง 15,000 เยน +ค่าปรับปรุงรักษาอาคาร 3,000 เยน +ค่าเช่าบ้านล่วงหน้า 1 เดือน 53,000 เยน

เงื่อนไขค่าเล่าเรียนค่าเทอมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหอพัก(รวม(ค่าเช่า1เดือน)ค่าหอพักค่าใช้จ่ายโยรวมในการเข้าเรียนหมายเหตุ
กรณีที่ไม่ได้เข้าอยู่หอพักของโรงเรียน ¥20,000¥690,000--¥710,000 
กรณีที่เข้าอยู่ในหอพักของโรงเรียน (กรณีที่จ่ายค่าเช่าทุกเดือน ¥20,000¥690,000¥124,000-¥834,000 
กรณีอยู่ในหอพักของโรงเรียน (กรณีจ่ายค่าเช่า6เดือน) ¥20,000¥690,000¥124,000¥265,000¥1,099,000หลังจากที่เข้าเรียนแล้ว มีทุนการศึกษาช่วยเหลือด้านการเรียนและการใช้ชีวิต