คอร์สการโรงแรม

img

1.จบการศึกษาในระบบอย่างน้อยในประเทศของตัวเองตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป

2.สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 ผ่าน

คอร์สการโรงแรมแบ่งออกเป็น 2 คอร์สใหญ่ๆคือ

1 คอร์สโรงแรมที่อยู่ในความร่วมมือ

คอร์สที่สามารถเข้าทำงานในโรงแรมในเครือเดียวกันหลังจากที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 ผ่านแล้ว และเข้าอบรบความสามารถเบื้องต้นของพนักงานโรงแรมในขณะที่กำลังเรียนอยู่

 


2.คอร์สการโรงแรมทั่วไป

คอร์สมุ่งเข้าสู่การทำงานในโรงแรมทั่วไป หลังจากที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 ผ่าน เข้าอบรมความสามารถเบื้องต้นของพนักงานโรงแรมในขณะที่กำลังเรียนอยู่