ตารางกิจกรรมโรงเรียน

ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ

ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ
เมษายน พิธีเปิดการศึกษาภาคเรียนเดือนเมษายน
พิธีมอบทุนการศึกษา
Orientation
ตรวจสุขภาพ
พฤษภาคม พิธีเปิดการศึกษาภาคเรียนเดือนเมษายน
วันกิจกรรมของชั้นเรียน
มิถุนายน สัปดาห์ติวเข้มการสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
การสอบปลายภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ
การทดสอบเพื่อแยกชั้นเรียน
พิธีจบการศึกษา
ภาคเรียนฤดูร้อน
มิถุนายนสัปดาห์ติวเข้มการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
สิงหาคมปิดเทอมภาคฤดูร้อน
วันกิจกรรมของชั้นเรียน
กันยายนการสอบปลายภาคฤดูร้อน
การทดสอบแยกชั้นเรียน
พิธีจบการศึกษา
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง
ตุลาคมปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ร่วง
พิธีเปิดการศึกษาเดือนตุลาคม
พิธีมอบทุนการศึกษา
Orientation
พฤศจิกายนสัปดาห์ติวเข้มการสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เริ่มเปิดภาคเรียนของระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
วันกิจกรรมของชั้นเรียน
ธันวาคมสัปดาห์ติวเข้มการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
การสอบปลายภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง
การทดสอบแยกชั้นเรียน
พิธีจบการศึกษา & คริสต์มาสปาร์ตี้
ปิดเทอมฤดูหนาว
ภาคเรียนฤดูหนาว
มกราคมการไหว้พระในวันขึ้นปีใหม่ (ฮัทสึโมะเดะ)
กุมภาพันธ์การสอบพยาบาลระดับประเทศ
วันกิจกรรมของชั้นเรียน
มีนาคม การสอบปลายภาคเรียนฤดูหนาว
การสอบแยกชั้นเรียน
การศึกษานอกโรงเรียน
พิธีจบการศึกษา
ปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ