มูลนิธิ

Kyoritsu International Foundation ("มูลนิธิเคียวริตสึ") ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี2010 โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานนายกรัฐมนตรี ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งด้านการให้ทุนการศึกษา การจัดการเรื่องหอพัก และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในสังคมญี่ปุ่นด้วย


คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูระบบทุนการศึกษาของมูลนิธิ