ติดต่อมูลนิธิ

สํานักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

KYORITSU INTERNATIONAL FOUNDATION

2-18-8 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021 JAPAN

TEL:+81-3-5295-0205 FAX:+81-3-5295-0206

http://www.kif-org.com/


สํานักงานตัวแทนในประเทศไทย

J-Study Center

77/254 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

TEL:+81-3-5295-0205 FAX:+81-3-5295-0206

โทร. 02-653-6335 แฟกซ์ 02-2559680

www.kif-thai.com

www.studyatoz.com