ติดต่อเรา

สํานักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

KYORITSU INTERNATIONAL FOUNDATION

Ayabe Building 4th floor, 2-17-3 Sotokanda,

Chiyoda-ku, Tokyo Japan 101-0021

TEL:+81-3-5295-0205 FAX:+81-3-5295-0206

http://www.kif-org.com/


สํานักงานตัวแทนในประเทศไทย

J-Study Center

77/254 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-255-9681 แฟกซ์ 02-2559680

Email : service.jstudy@gmail.com

www.kif-thai.com

www.studyatoz.com