เปิดหอพักประจำปีการศึกษา 2015 สำหรับผู้เขาอยู่ใหม่