ประวัติโรงเรียน

img
โรงเรียนของเรามีนโยบายให้อาจารย์วัยหนุ่มสาวรุ่นอายุ 20 - 30 ปี เป็นแกนหลักในการพัฒนาโรงเรียน ด้วยความมุ่งมั่นทั้งแรงกายและแรงใจในการดำเนินนโยบาย และบรรดาอาจารย์เหล่านั้นไม่เพียงแค่ดูแลการเรียนการสอนในวิชาที่ตัวเองถนัดเท่านั้น หากยังดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของบรรดานักเรียนด้วย

ชื่ออย่างเป็นทางการ

ภาษาญี่ปุ่น : 一般財団法人 共立国際交流奨学財団 共立財団日語学院

ภาษาอังกฤษ : Kyoritsu foundation japanese language academy

ภาษาไทย : โรงเรียนสอนภาษาญีปุ่นมูลนิธีเคียวริตสึ

สําหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น ทุกท่านไม่ว่าท่านจะมาจากประเทศไหน มีความฝันที่แตกต่างกันอย่างไร สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ท่านจะสามารถเรียนได้จากโต๊ะโรียนที่เรียงขนาบกัน เริ่มก้าวไปพร้อมกัน ในฐานะผู้เรียนที่เท่าเทียมกัน ณ ดินแดนที่เรียกว่าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าเรียนไม่น้อยโรงเรียนมูลนิธีเคียวริตสึ เราใส่ใจและดูแลความรู้สึกของนักเรียนแต่ละคน เพื่อประโยชน์สูงสุดสําหรับนักเรียน

มิถุนายน ปี 1986

เริ่มต้นการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในฐานะ Tokyo Dome Japanese Language School

เมษายน ปี 2003

ผู้ก่อตั้งได้เปลี่ยนสถานะจาก Tokyo Dome Japanese Language School เป็น Ou-ei Co., Ltd. และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น Tokyo Academy Japanese Language School พร้อมทั้งย้ายอาคารเรียนมาที่ทางด้านเหนือของเขต Higashi Jujo มีคุณ Takehiko Kuwana เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขณะนั้น

เมษายน ปี 2005

ผู้ก่อตั้งได้เปลี่ยนชื่อจาก Ou-ei Co., Ltd. เป็น Therapist Art Co., Ltd. และได้ย้ายอาคารเรียนมาที่ เขต Kita-ku, Nishigahara  มีคุณ Masahiko Nahajima เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น

ตุลาคม ปี 2005

ผู้ก่อตั้งได้เปลี่ยนชือองค์กรจาก บริษัทจำกัด Therapist Art เป็น มูลนิธินิติบุคคลทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ แล้วเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Nisshin Academy และย้ายโรงเรียนไปที่ย่าน Soto-Kanda เขต Chiyoda

เมษายน ปี 2007

คุณ Reiko Yoshikawa เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เมษายน ปี 2011

คุณ Akira Murata เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และในเดือนกรกฏาคมปีเดียวกัน ได้ทำการย้ายอาคารเรียน ไปที่ เขต Yushima แถวย่าน Bunkyo และทำการเปิดสถานที่เรียนใหม่บริเวณชั้น 2 ตึก Yushima และตอนนั้นทางโรงเรียนได้ยื่นเรื่องปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Nisshin Academy เป็น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นKyoritsu foundation

เมษายน ปี 2013

คุณ Kazuo Honda เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และปีเดียวกัน ได้ย้ายมาที่ตึกของมูลนิธิ Kyoritsu สถานที่ตั้งปัจจุบัน