คอร์การเข้าทำงานทั่วไป

คอร์สเข้าทำงานทั่วไป


สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศของตนเองแล้ว ทางโรงเรียนจะคอยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะทำงานต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางโรงเรียนจะแนะนำระเบียบการในการสมัครงาน และให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาทางด้านที่พักอาศัยด้วย


เงื่อนไขในการเช้าศึกษา

1.สอบผ่าน N1

2.ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหางานแบบส่วนบุคคล การสอนเขียนประวัติส่วนตัว การแต่งกายให้เหมาะสม มารยาททางธุรกิจและการรับการสัมภาษณ์

3.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับการสมัครงาน แนะนำการฝึกงาน

4.เริ่มต้นกิจกรรมการหางาน

5.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการหาที่พักอาศัยหลักจากที่ได้งานแล้ว และให้คำปรึกษาทางการเปลี่ยนแปลงวีซ่า จากวีซ่านักศึกษาเป็นวิซ่าทำงาน