คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย , บัณฑิตวิทยาลัย (คอร์สเรียนต่อ)

img
เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ผ่านแล้ว จะสอนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ,การตอบคำถามปากเปล่า !!
รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาของนักเรียน ตัวอย่างการสอนวิธีการพรีเซนต์ของนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมีความแม่นยำในการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ นักเรียนคนนี้จะมีปัญหาคือเสียงเล็กเบา ฟังยาก เอกสารที่ใช้ในการพรีเซนต์ แน่นอนในเรื่องของรายละเอียดของเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์,ไวยากรณ์ ก็ต้องมานั่งเขียนแก้ไขหลายต่อหลายครั้งในคืนวันสุดท้ายก่อนการพรีเซนต์ จะต้องทำให้เป็นฉบับสมบูรณ์มากที่สุด นอกจากนี้ได้ฝึกซ้อมการพรีเซนต์ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้ง คอยเน้นคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ด และพยายามออกเสียงช้าๆจนได้รายละเอียดการพรีเซนต์ที่สื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ รวมถึงแนะนำให้คอยสบตาผู้ฟังอยู่เสมอ ไม่ใช่ก้มหน้าอ่านสคริปเพียงอย่างเดียว ซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ