การประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

การประกวด "ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7"

「第7回 日本語体験コンテスト」

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2562   

ณ โรงแรงปทุมวันปริ้นเซส (ข้างห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง)

ห้อง Jamjuree Ballroom  A ชั้น M

 

 

ผู้จัดงาน: Kyoritsu International Foundation ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนผู้จัดงานในประเทศไทย: ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study Center

ผู้สนับสนุนการจัดงาน: กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น , สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , สายการบิน All Nippon Airways สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย

 

 
 
 

เวลา 11.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. ฟังกติกาการประกวด

 
 
 
 

12.20 น. เริ่มประกวดรอบคัดเลือก

 
 
 
โดยการตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เช่น ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรม และสังคม โดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบปรนัย (เลือกตอบและข้อเขียน) ทั้งหมด 30 ข้อ หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป (จำนวน 15 - 20คน)
 
 
 

13.00 น. พักเบรกและรอฟังประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน

ข้อสอบยากจังมาถ่ายรูปกันดีกว่า อิอิ

 

 

ผู้ชนะ 2 ปีที่แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ด้วย

 

 
 
 

รอฟังประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

 

 

14.30 น. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 

 

 

 โดยเจ้าหน้าที่คุมการประกวดจะมีการประกาศหัวข้อในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด 3 หัวข้อ  ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องเลือกที่จะพูดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยมีเวลาเตรียมตัว 15 นาที และขึ้นกล่าวทันที ซึ่งมีเวลาให้ทั้งหมดในการพูด 3 นาทีเท่านั้น

 

 
 
 
 
 

17.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผูชนะเลิศการประกวด

การกล่าวสุนทรพจน์ (จำนวน 5 คน)

และของรางวัลปลอบใจจากประเทศญี่ปุ่น

 

 

ในที่สุดก็ได้ผู้ชนะเลิศการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ 5 ท่านนะคะ มาดูกันเลยว่าพวกเขาชื่ออะไร มาจากที่ไหน มารู้จักกับพวกเขากันเลยยยย

 

1. นายพันธกานต์ มีสันเทียะ (น้องเดฟ) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. น.ส.รมิตา ยิ้มเกิด (น้องเพลิน) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3. น.ส.พัสวี นภาวรกุล (น้องหลิน) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. น.ส.จิดาภา ลำพา (น้องดรีม) จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

5. น.ส.ณัฐฌานา คีตะยะมะ (น้องนัท) จาก Japanese House

 

 
 
みんな!おめでとうございます!